Projektas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Gryma”

UAB „Gryma“ įregistruota 2008 metais. Pagrindinė įmonės veikla: tekstilės ir kailių gaminių skalbimas bei sausasis valymas.
Susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija įmonė turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės teikiamas paslaugas rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą, kurioje bus galima užsisakyti įmonės teikiamas skalbimo paslaugas. Įdiegti e-komercijos modelio sprendimai sudarys sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.
Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860- 01-1530
Projekto pavadinimas: E. komercijos modelio diegimas UAB „Gryma”
Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-03-31 iki 2023-03-25
Skirta finansavimo suma: 25 590,00 EUR